APPLICATIONSDIVERS ★ OKVIRI IN REŠETKE, PREDIZMERE DEL|Moj Micro) ★

Okviri in rešetke, Predizmere delApplications Divers
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Programa sta namenjena za statistične izračune okvirov in rešetk z metodo deformacije končnih elementov. Uspešno rešujeta statično nedoločene sisteme do 80 vozlišč za okvire oz. 120 vozlišč za rešetke.

Vhodne informacije so geometria sistema, značilnosti vozlišč in palic za katerokoli vrsto materiala, vrste obremenitev (koncentrirane sile v vozliščih in palicah. kontinuirana obremenitev, trapezoidna obremenitev, vpliv temperaturnih sprememb in simulacija posedanja naslonil ter seizmičnih vplivov). Izhodne informacije so statične vrednosti (moment, normalna sila. povprečna sila. pomiki in rotacija vozlišč, za rešetko pa še vrednost napetosti v palicah).

Vhodne podatke je mogoče shraniti v sekundarni pomnilnik, to pa omogoča večkratno analizo sistema. Izpis je prilagojen formatu A4 za vlaganje v projektno dokumentacijo. Delovnim organizacijam ponujam sodelovanje pri izdelavi tudi drugih vrst programov Cena obsega podrobno navodilo

Drugi program je namenjen za predizmere del in položajev opravljenih del. obsega do približno tisoč pozicij. Opise pozicij je mogoče spremeniti, in sicer po klicu iz sekundarnega pomnilnika oziroma po vpisu novih. Izpis je prilagojen formatu A4 Cena obsega popolno navodilo.

Moj Micro

★ ANNÉE: 1988
★ CONFIG: ??? (Amstrad/Schneider CPC 464/6128)
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: ???
★ AUTHOR: Slobodan Kneževič (71000 Sarajevo)

★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Taifun: Typhon Compilateur Basic
» Applications » Phone Directory
» Applications » Logipresse - Agenda Téléphonique
» Applications » Phone (Amstrad Action)
» Applications » Telephone Book
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop/c
Page créée en 829 millisecondes et consultée 27 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.