APPLICATIONSPROGRAMMATION ★ ZRCALJENJE IN POMIKANJE ZASLONA|MOJ MICRO) ★

Zrcaljenje in pomikanje zaslona (Moj Micro)Applications Programmation
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Pri delu z računalniško grafiko moramo občasno opraviti tudi kako posebno operacijo v zvezi z vsebino zaslona. Operacije so raznih vrst: invertiranje vsebine zaslona, pomikanje v vse smeri, »zrcaljenje« zaslona glede na os, povečave, pomanjšave, razna efektna in navadna brisanja, zamenjava čopičev itd. Na splošno takšne trike delimo v dve kategoriji: tiste, pri katerih so potrebne spremembe regisirov video čipa (o nekaterih smo govorili v prvem nadaljevanju) in tiste, ki zahtevajo razne aritmetično-logične operacije in operacije prestavljanja grafičnega pomnilnika

O raznih softverskih trikih so naše računalniške revije že pisale Večina objavljenih programov pa je bila nedodelana: četudi je bil program dovolj hiter (za uporabo v kaki igri), ga v kombinaciji s kakim programom v basicu skorajda ni bilo moč uporabiti, ker ni delal v vseh zaslonskih načinih in ker ni imel kompenzacije za ti. screen offset. V igrah offseta morda niti ni treba spreminjati (s pomikom zaslona), toda v basicu zaslon pogosto pomikamo. Programerji morajo misliti na to pri pisanju vseh grafičnih rutin ki so kombinirane s programi v basicu. Primerov za to temo je veliko, vendar se bomo tokrat posvetili samo pomikom zaslona in -zrcaljenju«. Povrh pa bomo našteli vseh 10 ukazov RSX:

  • |VMIRROR - »Zrcali« zaslon po navpični polovici zaslona
  • |HMIRROR - »zrcali« zaslon po vodoravni polovici zaslona
  • |LSCROLL - pomakne zaslon za eno točko v levo
  • |RSCROLL - pomakne zaslon za eno točko v desno
  • |USCROLL - pomakne zaslon za eno vrsto navzgor
  • |DSCROLL - pomakne zaslon za eno vrsto navzdol
  • |SCUP - hitro pomakne zaslon za 16 logičnih vrst navzgor
  • |SCDOWN - hitro pomakne zaslon za 16 logičnih vrst navzdol
  • |SCLEFT - hitro pomakne zaslon za 16 logičnih točk v levo
  • |SCRIGHT - hitro pomakne zaslon za 16 logičnih točk v desno

Zadnji štirje ukazi spremenijo registre video čipa in so zato -hitri«, medtem ko so drugi ukazi precej počasnejši, ker gre za softversko premeščanje dela grafičnega pomnilnika. Na splošno so pomiki zaslona pri računalnikih CPC precej Dočasní, če jih izvedemo softversko. 16 K pomnilnika za Z80A v taktu 4 MHz je vendarle preveč. zato pa s spremembo registrov video čipa dobimo precej boljše rezultate. Žal pri tem trčimo ob veliko omejitev: hiter pomik zaslona je možen izključno po 16 logičnih točk (16 = način 2.8 - način 1,4 - način 0) ali 16 logičnih vrst (8 vrst v vseh načinih). V ekstremnih primerih lahko softverske rutine pospešimo, recimo tako. da za vsak zaslonski način napišemo posebno rutino.

Zaradi obširnosti tematike in programov, in seveda zaradi omejenega prostora, v tej številki predstavljamo samo najbolj bistvene dele izvornega teksta objavljenih ukazov RSX (listing 1) Tisti del programa, ki je v basicu. morate pretip kati z listinga 2 in ga posneti pod imenom "SCROLLS.BAS«. Drugi del programa lahko pretipkate z listinga 3. Ko ta program poženete se bodo na zaslonu izpisale vrste z napakami Oe pa je vse v redu, se bo avtomatsko posnel strojni del "SCROLLS.BIN«. Program na kaseti (disketi) je relokatibilen in ga lahko naložite v kombinaciji z drugimi programi, ki so bili doslej objavljeni v tej seriji. Poslednji listing ie malce daljši ob običajnih, ker je tablica za relokacijo pokrila ogromno prostora (kar tretjino!). Po inicializaciji se tablica seveda izbriše

P.S.: Kot običajno listinge objavljamo v izvirnem jeziku. Tokrat je sicer precej več besedila v srbohrvaščini, toda zaradi zapletenosti programa smo morali tudi slovenskim bralcem posredovati originalne listinge.

Prihodnjič: Rutina FILL in povečane črke na zaslonu.

Siniša Jagodič , Moj Micro

★ PUBLISHER: Moj Micro
★ ANNÉE: 1988
★ CONFIG: 64K + AMSDOS
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: LISTING
★ AUTHOR: Siniša Jagodič

Page précédente : Krožnice, elipse, mnogokotniki
★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

Type-in/Listing:
  » Zrcaljenje  in  Pomikanje  Zaslona    (Moj  Micro)    LISTING    SLOVENIANDATE: 2021-11-20
DL: 2 fois
TYPE: PDF
SIZE: 479Ko
NOTE: 3 pages/PDFlib v1.6

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Scroll-Maker v1.0 (THE LEGENDARY MTI)
» Applications » Interrupt Driven Scroller (Computing with the Amstrad)
» Applications » Routines du C.C.C : Scrolinge (CPC Infos)
» Applications » Window - Planer (CPC Amstrad International)
» Applications » Swing Music
» Applications » ScreenScroll (CPC Amstrad International)
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop/c
Page créée en 892 millisecondes et consultée 28 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.