APPLICATIONSBUREAUTIQUE ★ CPC 464 + DMP 2000 : YU ZNAKI|MOJ MICRO) ★

CPC 464 + DMP 2000 : YU Znaki (Moj Micro)Applications Bureautique
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Veliko lepih Č莞ŠšÐđć... drugič

V Mojem mikru št. 9/1987 je bil na strani 42 objavljen članek z gornjim naslovom, in sicer z opisom, kako s kombinacijo CPC 464 + DMP 2000 definirati naše šumnike. Programi v tem članku so bili napisani v basicu in so že zaradi tega pomanjkljivi; to najizraziteje opazimo v spregi z Amswordom: kadarkoli kaj tiskamo, moramo urejevalnik besedil dvakrat naložiti in manipulirati s tremi kasetami (program. izvirna datoteka, predelana datoteka), to pa kaj kmalu postane utrudljivo. Prav zato je avtor izrazil upanje, da bo kmalu prišel do strojnih verzij teh programov, a kot se v življenju pogosto dogaja, jih je nazadnje moral napisati sam V tem članku sta oba programa v obliki Basic Hexloaderja. in brž ko je oblikovana objektna koda. ju je moč neposredno naložiti in pognati iz Amsworda

Kako se lotiti dela

 1. VtipkajteListing1
 2. V vrstici 30 vpišite: »for i=1 to 17«.
 3. V nadaljevanju vtipkajte U-sting 2
 4. Z RUN poženite program.
 5. Če je vse v redu. posnemite Basic Hexloader in objektno kodo.
 6. Izbrišite vrstice 95 - 260.
 7. V nadaljevanju vtipkajte Li-sting 3
 8. V vrstici 30 vpišite »for i = 1 to 19«.
 9. Z RUN poženite program.
 10. Če je vse v redu. posnemite

Basic Hexloader in objektno kodo.

Program »YUSHEX« oziroma »YUSOBJ« je v bistvu gonilnik tiskalnika, tj. v tiskalniku (DMP 2000) definira šumnike, program »PRHEX« oziroma »PROBJ« pa izvirno tekstno datoteko tako spremeni, da tiskalnik dobiva ustrezne kontrolne kode.

Kako prikrojiti Amsword

 1. Naložite Amsword in dodajte vrstici

  3000 LOAD" ".46754:CALL 46754:END
  4000 CALL 46754:END

  Zdaj si vam pri nalaganju in aktiviranju strojnih programov ne bo več treba beliti glave, kakšen je naslov.

 2. Iz opcije Customise program spremenite kode v -normalnem- in »2. naboru znakov«, in sicer po Tablici 1.
 3. Če želite tudi na zaslonu videti šumnike, in sicer povezane z istimi tipkami, predefinirajte Amswordov nabor znakov; pomagajte si recimo s programom in navodili v Mojem mikru 2/1988. str. 20
 4. V »Znakih za kontrolo tiskalnika- definirajte tele kode:

  S: 27 106 6
  s: 27 74 6 27 50
  T: 8

 5. Takšen Amsword posnemite na posebno kaseto, takoj za njim pa kodi YUSOBJ in PROBJ.

Kako uporabljati program

Amsword nam ne pusti dovolj prostora za udobno nalaganje m uporabo strojnih programov iz prostora. rezerviranega za aktivnosti v basicu. in zato si moramo pomagati na enega naslednjih načinov:

 • basic kar najbolj zbijemo (izločimo vse REM, nepotrebne vrstice in več vrstic povežemo v eno) - metoda je kaj malo učinkovita;
 • strojne programe naložimo v prostor, ki je rezerviran za tekstno datoteko (naslovi od 29445 do 44020), podobno kot pri uporabi Tasprintovih pisav - način ni udoben, povrh pa bo besedilo krajše;
 • strojni program naložimo v kak vmesni pomnilnik, ki je predviden z operacijskim sistemom, vendar ga Amsword ne uporablja. Željko Gerovac je v Mojem mikru 10/1988. str. 26. opozoril na glasbeni vmesni pomnilnik - metoda je za naš namen ustrezna in udobna.

Oba programa v članku, ki ga zdajle prebirate, uporabljata za shranjevanje prav glasbeni vmesni pomnilnik. Preden se boste lotili dela. preverite, ali je mikrostikalo DS2-4 na tiskalniku v položaju ON. Stvari potem preverjeno tečejo takole:

 1. Naložimo predelani Amsword.
 2. Normalno tipkamo oziroma naagamo besedilo.
 3. Desni rob nastavimo na maksimalno širino (128).
 4. Iz basica pri vključenem tiskalniku z -goto 3000« naložimo in aktiviramo »YUSOBJ«.
 5. Z -goto 3000« spet naložimo in aktiviramo »PROBJ«.
 6. Z opcijo Print izpišemo besedilo.

Program »PROBJ« ostane v pomnilniku in zato lahko po vrsti formiramo. nalagamo, predelujemo ali tiskamo več besedil. V tem primeru predelavo pred tiskanjem aktiviramo iz basica z »goto 4000«.

Pripombe

Ko je program »YUSOBJ« aktiviran. tiskalnika ni treba izključiti, če pa se to zgodi po naključju, lahko kadarkoli ponovite korake od 4 do 6. ne da bi se z besedilom karkoli zgodilo.

Program »PROBJ« predeluje izvirno besedilo tako. da ga prepisuje v prazni prostor za nadaljevanjem besedila in pri tem tam. kjer je treba, vstavlja ustrezne kontrolne kode Nato se tako predelano besedilo namesto izvirnega Se enkrat prepiše, prostor za njim pa izbriše. Za predelavo mora biti v tekstni datoteki torej na razpolago prazen prostor, celo večji od izvirnega besedila, in zato aa morate občasno kontrolirati. VAŽNO! Zaradi pravkar povedanega besedilo ne sme biti daljše od recimo 6000 znakov (približno 8600 prostih znakov), sicer bo program obtičal Ne smete tudi aktivirati »PROBJ« nad prazno datoteko - Amsword bo resetiran. Vsaka predelana vrsta je daljša od izvirne (prav zato morate razširiti rob), čepa je daljša od 128 znakov, bo presežek odsekan Filozofija obeh programov )e zelo podobna kot pri programih v basrcu iz že omenjenega članka. V nasprotju z nekaterimi drugimi programi, ki so namenjeni oblikovanju naših šumnikov in ki znake tiskalniku pošiljajo kot grafiko (Moj mikro 10/ 1988. str. 26). zato pa je treba za vsak tip znaka poslati posebno grafično definicijo. program »YUSOBJ« definira znake (standardne in v kurzivi) v PCG RAM-u tiskalnika, kar pomeni, da je moč pisati ozko. široko, elitno, dvojno, indeksno in eksponentno. V poštev ne prideta samo NLQ in proporcionalna pisava. Program »PROBJ« je v primerjavi s svojo verzijo v basicu izpopolnjen tudi glede podčrtavanja. ki je elegantnejše. Podrobnosti boste zvedeli v že omenjenem članku. za morebitna dodatna pojasnila ali za listing v zbirniku pa lahko pišete avtorju na naslov Dejan Smiljanić, Sitnička 36, 11000 Beograd.

Moj Micro

★ PUBLISHER: Moj Micro
★ ANNÉE: 1988
★ CONFIG: ???
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: ???
★ AUTHOR: Dejan Smiljanić (11000 Beograd)

★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

Type-in/Listing:
  » CPC  464-DMP  2000-YU  Znaki    (Moj  Micro)    LISTING    SLOVENIANDATE: 2021-11-21
DL: 2 fois
TYPE: PDF
SIZE: 101Ko
NOTE: 3 pages/PDFlib v1.6

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Rutina FILL in povečani znaki na zaslonu (Moj Micro)
» Applications » RSX Hardcopy DMP 2000 (CPC Magazin)
» Hardware » 8 KByte Druckerpuffer für den DMP2000 (Schneider Magazin)
» Applications » Definiranje Znakov
» Hardware » Imprimante Divers - Amstrad Dmp 2000 Printer - 8k Buffer Kit (Amstrad Action)
» Hardware » Upgrading the DMP 2000 printer (Computing With the Amstrad)
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop/c
Page créée en 152 millisecondes et consultée 29 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.