APPLICATIONSBUREAUTIQUE ★ AMSTRAD/SCHNEIDER 464: DEFINIRANJE ZNAKOV|Moj Micro) ★

Definiranje ZnakovApplications Bureautique
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Po naše na zaslonu in papirju

Zamisel je preprosta. Nekam v pomnilnik moramo shraniti rutino, ki ves čas nadzoruje kode. poslane tiskalniku. In ko se pojavi kaka YU črka. tiskalnik prejme ukaz. naj preide v grafični način, tj. naj nariše določeni znak, nato pa nadaljuje pisanje v tekstnem načinu. Poleg YU znakov je tako mogoče definirati katerikoli drug znak in ga kajpada izpisati (narisati).

Pri CPC 464 je primerno mesto za razne uporabne rutine glasbeni vmesni pomnilnik, ki zaseda 686 bytov, od 46417 do 47103. Del tega pomnilnika vedno uporablja ukaz PRINT CHR$(7), zadnjih 485 bytov pa je namenjenih ukazu SOUND, ki ga v Taswordu seveda ni in zato nam je ta prostor na razpolago. Avtor tega zapisa ga uporablja za 8-bitni Centronics, za zaslonske kopije (screen dump) in za definiranje znakov.

Na novo definirani znaki imajo kode od 128 do 159, kar skrajša način računanja naslova definicije znaka oziroma znakov, pač pa kode YU znakov zaradi tega ne ustrezajo YU standardu. Znaki so definirani v matriki 7 x 5 in shranjeni od lokacije 46848 dalje. Od te lokacije je prostora za 32 znakov, od katerih vsak obsega 8 bytov. Za znak s kodo 128 je definicija oblike od 46.848, za kodo 129 od 46856 it.

V jedru (kernel) moramo amstradovo rutino za tiskalnik preusmeriti k naši. Na naslovu 48625, kjer inicialno piše JP 2040, z dvema pokoma spremenimo naslov skoka na 46805: s POKE 48626,213 in POKE 48627,182.

Ko na določeno lokacijo vpišete kode rutin in kode YU črk. jih posnemite na delovni trak (disketo) s SAVE"tasyu bin", b , 46754 , 350. Rutino objavljamo v izvirni in izvršni kodi. prvemu listingu je dodanih nekaj komentarjev. Če rutino prenašate na drug naslov, morate naslov oznake (label) ULAZ (vhod) iz listinga s pokom prenesti na lokaciji 46626 in 48627. definicijo oblike znakov pa shraniti na začetek pomnilniške strani.

Navodilo za predelavo Tasworda

Naložite Tasword v računalnik in preidite v basic. Potem predelajte vrstice v basicu:

119 POKE 48626,213: POKE 48627,182

180 GOSUB 300: LOCATE 8,10:PRINT "Loading . . . YUTasword . . . ":MEMORY mhs:LOAD"!YUtasw .bin": LOAD "!tasYU .bin": CLOSEIN: MEMORY ml

2480 CLS:PEN 1:GOSUB 1620:MEMORY mh:SAVE"YUTatsw .bas":SAVE"YUtasw .bin",b,&3E00, 13233: SAVE "!tasYU .bin", n , 46754,350 :CLOSEOUT : MEMORY ml:RETURN

Z direktnim ukazom naložite rutino in naše črke:

LOAD »tasYU.bin« in znova poženite Tasword z ukazom RUN.

Z opcijo Customise program (C) lahko izbirate, ali boste redefinirali standardne znake izpisa oziroma znake iz drugega nabora znakov. Če vaš tasprint že na zaslonu pokaže naše črke. boste morali redefinirati standardne znake izpisa. Najpogostejša verzija naših črk v Taswordu je takale:

Standardni nabor znakov

Znaki ASCII@[\]^_`{|}
YUščžćđÐŽĆŠČ
ASCII kod:64919293949596123124125
tasYU kod:135129137131133132136128134130

Če pa bi radi imeli vse znake ASCII, naše črke in še kak drug znak. potem vse to shranite v drugi nabor znakov. Spet boste iz Tasworda prešli v basic. Naše črke boste na zaslonu dobili tako. da boste vnesli tole vrsto:

1 CLS:FOR l=0 TO 9:INPUT "ADR";ADR: :FOR J=0 TO 7: INPUT B: POKE ADR,B: ADR = ADR+1 :NEXT J;I:END:

Program poženite z RUN in vnesite številke iz vrstic DATA.

Zaslon YU črk, II. nabor

DATA 17236,108,56,60,102,96,102,60,0 ;REM Č
DATA 17264,0,108,56,60,96,96,60,0 ;REM č
DATA 17272,12,24,60,102,96,102,60,0 ;REM Ć
DATA 17280,0,12,24,60,96,96,60,0 ;REM ć
DATA 17288,248,108,102,246,118,108,248,0 ;REM Ð
DATA 17296,12,30,12,124,204,204,118,0 ;REM đ
DATA 17304,54,28,62,96,60,6,124,0  ;REM Š
DATA 17312,0,54,28,118,56,14,124,0 ;REM š
DATA 17320,108,56,254,140,56,98,234,0 ;REM Ž
DATA 17328,0,108,36,254,156,114,254,0 ;REM ž

Tako ste na zaslonu dobili naše črke v drugem naboru znakov, in sicer na tipkah od a do j. Iz listinga Tasworda izbrišite vrsto 1. Spet z RUN poženite Tasword in z opcijo Customise (C) spremenite kode znakov v drugem naboru.

Drugi nabor znakov

Znak:abcdefghij
Koda tasYU:128129130131132133134135136137
YU črke:ČčĆćÐ𩹮ž

Zdaj imate na razpolago Tasword z naéimi črkami v kombinaci)i s kakim dostopom (poceni) tiskalnilkom. Prepričan sem, da imajo bralci dovoljznanja in da bodo mogli sami razširiti Tasword, npr z znaki grške abecede Če pa bodo imeli kake težave, na) se javijo avtorju.

Moj Micro

★ PUBLISHER: Moj Micro
★ ANNÉE: 1988
★ CONFIG: ???
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: ???
★ AUTHOR: ŽELJKO GEROVAC (54000 Osijek)

★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

Type-in/Listing:
  » Definiranje  Znakov    (Moj  Micro)    LISTING    SLOVENIANDATE: 2021-11-20
DL: 2 fois
TYPE: PDF
SIZE: 86Ko
NOTE: 2 pages/PDFlib v1.6

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Tasword 464
» Applications » Tasword 464-D
» Applications » Rutina FILL in povečani znaki na zaslonu (Moj Micro)
» Applications » WORDSTAR - TASWORD Konvertierungsprogramm (CPC Amstrad International)
» Applications » Tasword 6128 avec un CPC 6128 AZERTY
» Applications » Povečava znakov
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop/c
Page créée en 245 millisecondes et consultée 35 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.