APPLICATIONSDIVERS ★ PRERADA|MOJ MICRO) ★

Prerada (Moj Micro)Applications Divers
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Veliko lepih Č莞ŠŠĆć

Po enoletnem prebiranju naših računalniških revij sem opazil, da se tisti lastniki kombinacije, zapisane v nadnaslovu. ki si niso preskrbeli EPROM, mučijo s takšnimi in drugačnimi načini za tiskanje naših soglasnikov s strešicami. Najpogosteje uporabljajo opuščaj in narekovaj. kar pa ne gre pri velikih črkah in je izpis zato precej grd. Članka Tadeja Vodopivca in Metoda Koželja (Moj mikro 2/87. str. 58) sta me spodbudila k reševanju te težave. Trud ni bil zaman.

Vsak boljši tiskalnik premore vmesni pomnilnik (buffer), tj. določeno količino RAM, ki ga uporabnik v nekaterih okoliščinah lahko izkoristi za poljubno definiranje znakov. Definiranemu znaku dodamo neko kodo s tipkovnice in ko potem npr. pritisnemo »C«, tiskalnik izpiše »Č«. Pri DMP-2000 je znake, ki ste jih definirali v tiskalnikovem PCG-RAM (Programmable Character Generator RAM), žal moč aktivirati samo s kontrolnimi kodami (0 - 31). vendar ne z vsemi, povrh pa jih ni na tipkovnici.

Se nekaj neprijetnega spremlja kombinacijo iz nadnaslova. Ko ste že definirali lastne znake in jih poslali tiskalniku (o tem pozneje), opazite, da so vedno odtisnjeni v spodnjih 7 od skupaj 9 točk tiskalnikove matrike, torej približno v višini Črke »g« in »j«. Če niste svojega CPC 464 pruredili tako, da pošilja tudi osmi bit, potem nimate drugega izhoda, kot da pred vsakim na novo definiranim znakom pošljete tiskalniku ukaz, naj se vrne za dve točki nazaj, po odtipkanem znaku pa gre za dve točki naprej. Zapleteno, mar ne? Če bi to morali početi ročno, potem bi gotovo v malih oglasih poiskali naslov ponudnikov epro-mov; vendar nič skrbi, ‘računalnik dela namesto vas!


* Pomeni »znižano« črtico (SHIFT/ O)

Na začetku prazne kasete (najbolje C-12) posnamite Listing 1. Takoj za njim posnamite urejevalnik besedil Amsword, v katerem ste z opcijo Customise Program poskrbeli za spremembe po Tabeli 1. V -Znakih za kontrolo tiskalnika« definirajte še tele kode:

S: 27 106 6 (6/216 palca nazaj)
s: 27 74 6 27 50 (6/219 palca naprej + vrnitev za navaden razmik)
T: 27 106 36 (za vrsto nazaj)
t: 27 50 (za vrsto naprej)

Za Amswordom posnamite Listing 2. Najbolje bo. če boste vse tri programov istem vrstnem redu posneli tudi na drugo stran kasete. Pozneje si boste s tem prihranili previjanje.

Če hočete listinge. s katerimi se boste pri tipkanju kar namučili, tudi uporabiti, upoštevajte tole:

  1. Na zadnji trani svojega DMP-2000 pretaknite mikrostikalo DS2-4 na »On«.
  2. Naložite in startajte Listing 1. Ker še nimate pripravljenega besedila, izberite »Pisanje v Amswordu« in listing se bo avtomatsko včital.
  3. Postavite R/J in W/W na »Off« in normalno pišite besedilo, upoštevaje pri tem. da so nekatere tipke predefinirane po Tabeli 1 (kurziva predefimranih znakov je v 2. naboru!). Priporočljivo je, da je besedilo dolgo do ene strani, nikakor pa daljše od 90 vrst.
  4. Besedilo presnemite na kaseto. obvezno pod nazivom »TEKST«.
  5. Resetirajte računalnik, vči-tajte Listing 2 in ga startajte.
  6. Včitajte datoteko »TEKST«. Če je v tekstu tudi kurziva. odgovorite z »D«. Po 30 do 60 sekundah se bo na zaslonu pojavil vaš izvirni tekst, potem pa predelani tekst.
  7. Posnemite predelani tekst (-PRTEKST«).
  8. Obrnite programsko kaseto in startajte Listing 1. Na prompt odgovorite s »S« (tiskanje). V vključeni tiskalnik vtaknite poskusni papir in pritisnite ENTER. Če je preskus pisanje zadovoljiv, med včitavanjem Amsworda menjajte papir. Tiskalnika NE SMETE izključiti!
  9. Včitajte PRTEKST. Opazili boste, da je vsak predefinirani znak med kontrolnima kodama S-s. Tam. kjer je kaj podčrtano, je vstavljena prazna vrsta s kontrolnimi kodami T-J-j... J-j-t. Izpišite!

Tokrat se ne bomo podrobneje spuščali v razlago postopka pri definiranju znakov, ker je bilo o tem že veliko pisanega, pa tudi v priročniku za DMP-2000 je dovolj navodil. Program »PRERADA« deluje tako, da v izvirno besedilo vstavlja kontrolni kodi »S-s« in to na obeh straneh vsakega predefiniranega znaka; ti kodi izdajata tiskalniku ukaz za pomik glave nazaj - naprej. Če je v besedilu kaj podčrtanega, program povrh izloča kontrolne kode (sicer bi bilo podčrtovanje pod znaki s strešicami. prav tako s pomikom za dve točki navzgor), vstavi novo prazno vrsto, ki vsebuje samo kode za pomik nazaj - naprej in za podčrtavanje (T. t. J. j). Zato moram poudariti, da je v vrstici 30 Listinga 2 predvidena obdelava 100 vrstic, vendar mora biti v praksi to število manjše, če je kaj podčrtano Najbolje je če daljša besedila v izvirni obliki snemate stran za stranjo, potem pa jih spet po vrsti predelate in drugo za drugo izpišete. Ker med tiskanjem dveh zaporednih strani ne smete reinicializirati tiskalnika, je pred
tiskanjem vsake strani pametno, da greste v basic in pošljete tiskalniku sporočilo PRINT #8,CHR$(27);"C";CHR$(n), kjer ,e «n« število vrst na določeni strani. Po tej poti na koncu strani izsilite Form Feed in format naslednje strani ne bo pokvarjen. Alternativno s Customise Program določite število vrst.

Če imate namesto Amsworda jugoslovansko različico YUSWORD. toliko bolje, kajti predefinirane tipke (v normalnem naboru) bodo tudi na zaslonu kazale naše znake. V tem primeru ustrezno spremenite vrste 20, 330 in 340 Listinga 1. Ker ste v Amswordu izključili R/J. poravnajte vsako vrsto posebej, če pa bi radi imeli zares lepo poravnan desni rob. tipkajte za toliko mest čez desni rob, kolikor je v vrsti kontrolnih kod.

Z opisanim postopkom ne morete uporabiti NLQ (niti hardversko ne), pa tudi proporcionalo razmikanje ne pride v poštev.

Menim, da bodo takšni programi za ljubitelje »mašinca« izziv, sami pa boste ugotovili, da tudi Locomotive Basic ni kar tako. Vsekakor pa vsem skupaj želim veliko lepih črk ČČŽZŠŠČČ, ČČŽŽŠŠČČ.

Moj Micro

★ PUBLISHER: Moj Micro
★ ANNÉES: 1986 , 1987
★ CONFIG: ???
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: LISTING
★ AUTHOR: DEJAN SMILJANIČ

★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

Type-in/Listing:
» Prerada    (Moj  Micro)    LISTING    SLOVENIANDATE: 2021-10-31
DL: 5 fois
TYPE: PDF
SIZE: 168Ko
NOTE: 4 pages/PDFlib v1.6

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Symboliser
» Applications » RSX PSYMBOL (CPC Magazin)
» Applications » UDG Symbol Definer
» Applications » Symbol-0/Symbol-1
» Applications » Symbol (CPC Infos)
» Applications » Symbol-Manager (Schneider Aktiv)
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop/c
Page créée en 155 millisecondes et consultée 85 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.