APPLICATIONSDISQUE ★ KATALOG DISKETNIH PROGRAMOV ZA AMSTRAD ★

Mcatalog (Moj Micro)Applications Disque
★ Ce texte vous est présenté dans sa version originale ★ 
 ★ This text is presented to you in its original version ★ 
 ★ Este texto se presenta en su versión original ★ 
 ★ Dieser Text wird in seiner Originalfassung präsentiert ★ 

Masterfile, hitreje in preprosteje

Večina uporabnikov računalnika amstra/schneider CPC. z disketno enoto (464 DDI-1 664, 6128) je verjetno že začutila potrebo, da bi uredila zbirko programov na disketah, saj to omogoča hitrejši in preprostejši dostop do posameznih programov.

Ena izmed rešitev je. da vsebino disket napišemo na papir, velik kot disketa. Ta način pa ima svoje pomanjkljivosti: predvsem je treba imeti tiskalnik, število naslovov je omejeno zaradi velikosti papirja, seznam lahko spretno vložimo samo pri disketah nekaterih proizvajalcev Če potem iščemo določen program, nam ne preostane drugega, kot da veliko časa porabimo za branje izpisanih naslovov.

Boljša rešitev je, če si pomagamo s kakim komercialnim programom za obdelavo podatkov: med njimi je najbolj znan Masterfile (izvzemamo programe za operativni sistem CP M), Če vpišemo potrebne podatke, lahko določen program hitro najdemo bidisi z imenom bodisi s ključno besedo, podatke je mogoče razvrstiti. zbrisati, zamenjati ali dopolnjevati. Tudi če imamo manjše število disket in programov, je predlog sprejeml|iv. kaj pa, Kadar imamo nekaj sto različnih programov, raztresenih po desetih ali dvajsetih disketah?

Tu opisani programi so namenjeni uporabnikom računalnikov CPC. ki uporabljajo podatkovno bazo Masterfile (različica za CPC 464 664) in omogočajo oblikovanje datoteke programov s preprostim vlaganjem diskete v disketno enoto

Zbirka podatkov za vsak program obsega

  1. ime programa
  2. tip programa (npr. BAS, BIN, Com itd.)
  3. dolžino programa
  4. oznako diskete s programom
  5. stran diskete

Programski set sestavljata dva programa:

  • program EMPTY ustvari prazno datoteko DISC.E (z možnostjo odčitavanja z Masterfilom). kar je temelj za oblikovanje kataloga.
  • program MCATALOG polni prazno ali dopolnjuje obstoječo datoteko z odčitavanjem podatkov o programih z diskete

Najprej vpišite program EMPTY (posebno pozornost namenite točnemu vpisu vrstic DATA), na disketo ga spravite z SAVE "EMPTY" in začnite z RUN. Če je vse pravilno vpisano. se računalnik potem resetira, na disketi pa je shranjena datoteka DISC.E. To prazno datoteko naložite s programom Masterfile in vpišite nekaj podatkov, da spoznate njihovo organizacijo in prikaz.

Nato vpišite program MCATALOG (spet je treba posebno paziti pri ukazih DATA), pri tem pa vrstico številka 20 prilagodite tipu računalnika. Če imate CPC 464 v povezavi z DDI-1. ostane vpisano POKE (&B4E8),&FF. Če nameravate program uporabiti s CPC 664 ali CPC 6128, napisano zamenjate s POKE (&B632),&FF. Spravite program na disketo (ob DISC.E) s SAVE "MCATALOG in startajte z RUN.

Za uporabo programa niso potrebni posebni nasveti, če pazljivo upoštevate navodila. Rutina, ki dopisuje podatke iz kazala diskete, je napisana v zbirniku in jo prikličemo iz basica s CALL &2000. Vsakemu programu na disketi ustreza v datoteki zapis, dolg 27 bytov. Po vsakem odčitavanju ene strani diskete dobimo podatek o tem. koliko je prostega prostora v datoteki. Kadar ta prostor ne zadošča za vpis 64 programskih podatkovnih setov, se datoteka prenese na disketo. Ime za novi katalog programov izbere uporabnik; če je opravljeno ažuriranje stare datoteke. se shrani na disketo z istim imenom. Računalnik je po končanem programu resetiran. zato lahko takoj uporabite Masterfile.

Prevod navodila za program Masterfile in več drugih programov, ki ga podpirajo, lahko dobite, če zavrtite telefonsko številko (041) 276-127 od 17. do 19. ure.

Moj Micro

★ PUBLISHER: Moj Micro
★ ANNÉES: 1987 , 1988
★ CONFIG: 64K + AMSDOS
★ LANGAGE:
★ LiCENCE: LISTING
★ AUTHOR: Ċ½eljko Kušter

★ AMSTRAD CPC ★ DOWNLOAD ★

Type-in/Listing:
» Mcatalog    (Moj  Micro)    LISTING    SLOVENIANDATE: 2021-11-14
DL: 4 fois
TYPE: PDF
SIZE: 174Ko
NOTE: 2 pages/PDFlib v1.6

★ AMSTRAD CPC ★ A voir aussi sur CPCrulez , les sujets suivants pourront vous intéresser...

Lien(s):
» Applications » Synthé Player (Amstar)
» Applications » Dual Module Player
» Applications » Play (AM-Mag)
» Applications » ST Muzak Player
» Applications » Screenplay
» Applications » Memory Display
Je participe au site:
» Vous avez des infos personnel, des fichiers que nous ne possédons pas concernent ce programme ?
» Vous avez remarqué une erreur dans ce texte ?
» Aidez-nous à améliorer cette page : en nous contactant via le forum ou par email.

CPCrulez[Content Management System] v8.7-desktop
Page créée en 047 millisecondes et consultée 67 fois

L'Amstrad CPC est une machine 8 bits à base d'un Z80 à 4MHz. Le premier de la gamme fut le CPC 464 en 1984, équipé d'un lecteur de cassettes intégré il se plaçait en concurrent  du Commodore C64 beaucoup plus compliqué à utiliser et plus cher. Ce fut un réel succès et sorti cette même années le CPC 664 équipé d'un lecteur de disquettes trois pouces intégré. Sa vie fut de courte durée puisqu'en 1985 il fut remplacé par le CPC 6128 qui était plus compact, plus soigné et surtout qui avait 128Ko de RAM au lieu de 64Ko.